WCOGK
Wrocławskie Centrum Obsługi
Geodezyjno-Kartograficznej
+48 601 440 543
strona głównao firmiegeodeciusługikontakt
Wrocławskie Centrum Obsługi Geodezyjno-Kartograficznej - www.wcogk.pl

USłUGI

¦wiadczymy dla Państwa wysokiej jako¶ci usługi w zakresie wykonywania:

 • mapy sytuacyjno wysoko¶ciowe do celów projektowych w wersji analogowej lub cyfrowej
 • tyczenie budynków
 • pomiary inwentaryzacyjne
 • geodezyjna obsługa inwestycji kubaturowych i liniowych
 • pomiar i obliczenia mas ziemnych
 • podziały nieruchomo¶ci
 • wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych
 • rozgraniczenie nieruchomo¶ci
 • mapy do celów prawnych
 • Wyniki pomiarów opracowujemy z wykorzystaniem oprogramowania inżynieryjnego, przedstawiamy je w czytelnym graficznym oraz cyfrowym (*.dgn, *.dwg, *.dxf) formacie, odpowiadaj±cym indywidualnym potrzebom klienta.

  Ceny negocjowane s± indywidualnie z klientem drog± mailow±, b±dĽ podczas kontaktu telefonicznego.

  Stronę wykonał Radosław Marzec - radoslaw.marzec@vp.pl - Copyrights © 2013

  Geodezja Wrocław - Wrocławskie Centrum Obsługi Geodezyjno-Kartograficznej

  Specjalizujemy się w świadczeniu usług geodezyjnych, kartograficznych, wycenie gruntów, podziale nieruchomości, tyczeniu budynków i wykonywaniu map.
  Więcej informacji na temat usług naszej firmy znajdziecie państowo tutaj
  Nasi geodeci dbaj± o to by prace były przeprowadzone w wyznaczonym terminie i na najwyższym poziomie zgodnie ze sztuk± geodezyjn±!

  Geodeci Wrocław - czym się zajmujemy

  Geodeci z naszej firmy posiadaj± ogromne doświadczenie w wykonywaniu usług geodezycjnych na terenie Wrocławia i pozostałych części Dolnego Śl±ska.
  Oferujemy kompleksow± obsługę geodezyjn± i kartografczn±. Zobacz co oferujemy


  Wrocławskie Centrum Obsługi Geodezyjno-Kartograficznej


  Wrocław 52-424, Aleja Piastów 11/1, tel. 601 440 543, fax. 71 357 75 17